2014 April

Първото гинко дърво / The first Ginkgo tree

Posted by | Uncategorized | No Comments

bpb05370В градската градина в Пазарджик има няколко гинко дървета. Това е едното от тях. Това е първото гинко дърво, което съм виждала някога в живота си. Било е преди 1980 година. Тогава не съм знаела, че това е гинко дърво. Сега знам. И това е първото гинко дърво.

Сигурно знаете, че гинко дърветата са листопадни. През зимата не може да се прецени точно големината на дървото. Дърво е на възраст над 50 години.

 There are few Ginkgo trees in the Public garden of Pazardzhik. This is one of them. It is the first Ginkgo tree ever  seen by me in my life (in 1980). Then I didn’t know it was a Ginkgo tree. Now I know. And this is the first Ginkgo tree.

You probably know that Ginkgo trees are deciduous. It is difficult to decide precisely how big is the tree looking at photo made during the winter season. The tree is over 50 years old.

Засаждане на Гинко билоба в София: повече от пет години след старта / Ginkgo biloba planting in Sofia: more than five years after the start up

Posted by | Uncategorized | No Comments

Днес, 25.05.2014, повече от пет години след първото по-значимо засаждане на растения Гинко билоба в София, успях да посетя трите места на които ги засадихме. Намерих живи 14.75 Гинко: три пред Националния театър “Иван Вазов”, 1/2 на бул. “Евлоги Георгиев”, едно + 1/4 в началото на моста хотел “Хилтън” – “НДК”, и десет в Южен парк, зад Сити Център “София”. Оплевих поливните чаши на всички растения. Поправих оградките на някои. Успях да направя снимки на всяко от трите пред театъра.

Today, 25-th of April 2014, more than five years after the start up of the first  more significant planting of Ginkgo biloba in Sofia I managed to visit the three places where we have planted them. I found alive 14.75 Ginkgos: three in the garden in front of Ivan Vazov National theater, 1/2 at Evlogi Georgiev boulevard, one + 1/4 at the nearer to Hilton hotel side of the bridge connecting Hilton with the National Palace of Culture, and ten in the South Park, behind the Sofia City Center. I cleaned up the water beds of all the plants, reconstructed the fences around some of the plants and managed to make photos of the three Ginkgos in front of the Theater.

 

 

 

 

 

Боряна Боева / Boriana Boeva

Posted by | Uncategorized | One Comment

Аз съм Боряна Боева. bpb04576

Извън официалната си работа участвувам в отглеждането на цветя и дървета, снимам състоянието и процесите, свързани с тяхното развитие. Част от снимките са публикувани в блоговете ми, както и във фейсбук:

Блогове:

Фейсбук: Madam Tulip

gb02459

Първото гинко дърво, с което съм свързана съм купила някъде през 2000 година. Отглеждах го 5-6 години на закритата и открита тераса. Сега има много хубав дом, където има много други гинковци. То е в центъра на това място. На снимката горе се вижда и аз съм до него (снимката е от декември 2013). На снимката долу е същото дърво през септември 2008 година.

И така гинко билоба е един от видовете дървета, които пряко следя и дори участвам в отглеждането. Много от снимките, който съм правил са свързани с този вид дървета. Дори местата, които съм посещавала са избирани в тази насока. В този блог вече ще публикувам снимките, отнасящи се за гинко дърветата.

 

I am Boriana Boeva.

Besides my official professional occupation I am involved in growing flours and trees, and I make photos of the plants and document the patterns of their development. Part of the photos were published in my blogs and in Facebook.

Blogs:

Facebook: Madam Tulip

The first Ginkgo tree I have been connected with had been purchased by me in 2000. It was grown on covered and open balcony. Now the Ginkgo has a very nice home place where they are many other Ginkgos. It is planted in the center of that place. The Ginkgo is shown on the first photo above and I stay besides it (photo made in December 2013). On the second photo you may see the same tree as of 2008.

So Ginkgo biloba is one of the tree species that I observe directly and I am even involved in taking care about Ginkgo plants. Considerable number of the photos I have made are connected with Ginkgo trees. Even the places visited by me were chosen to have Ginkgo trees growing there. Since now I will publish the photos related to Ginkgo trees in this blog.