Регрес / Regress

Posted by | July 19, 2016 | Uncategorized | No Comments
gb07352

3 гинко дървета и 2 блатни кипариса, април 2014 / 3 Ginkgo trees and 2 Bald cypresses, April 2014

 

През есенно зимния сезон на 2014 беше правен ремонт на парка, известен като Докторска градина в София. В него се намират едни от най-старите гинко дървета в България.

In the autumn/winter season of 2014 a reconstruction work of the park known as The Docror’s garden was done. The oldest Ginkgo tree living in Bulgaria has been growing there.

gb07354

Трите останали гинко дървета след реконструкцията през 2014 / The three old Ginkgo trees left after the reconstruction in 2014

Дърветата в парка бяха 4. Но когато отвориха алеите за преминаване се оказа, че са останали само 3. Хора, които имат участие в реконструкцията на други части казват, че са премахвани само изсъхнали и болни дървета. Известно е, че гинко дървото няма болести. А как са познали кое е изсъхнало през зимния период – не знам. Останалите дървета са с много орязани клони. Но през пролетте много ясно се забеляза, че не са познали дори кои са сухите клони.

The (Ginkgo) trees in the park were 4. Suddenly when the doors of the park were opened after the reconstruction the trees left were 3. People who had participated in the reconstruction of other regions of the park were telling that they removed dead and sick trees. Everybody knows that Ginkgo is immune against sicknesses. And I don’t know how those people had recognized which tree was dead in that winter season. The 3 Ginkgos left are with heavily cut branches. But during the spring after it was quite clearly observable that the cutters had not recognized which branches were dead.

Дървото е било премахнато безследно.

The (Ginkgo) tree was removed without leaving any mark of it.

gb07356

Трите новозасадени гинко дървета през 2014 /  The three new Ginkgo trees planted in 2014

За сметка на премахнато са засадени нови 3 гинко дървета. Новите са почти толкова нагъсто засадени, както и предишните. Освен да мислят, че ще има умрели измежу тях.

gb08096

Четирите гинко дървета в Докторската градина през май 2007 / The four Ginkgo trees as they were in May, 2007

As for compensation of the removal 3 new Ginkgo trees were planted. They were positioned almost at the same density as the oldest. The people who had planted them maybe had thought that one or two ow the new planted Ginkgos will eventually die.

Leave a Reply

Your email address will not be published.