Гинко

Засаждане на Гинко билоба в София: повече от пет години след старта / Ginkgo biloba planting in Sofia: more than five years after the start up

Posted by | Uncategorized | No Comments

Днес, 25.05.2014, повече от пет години след първото по-значимо засаждане на растения Гинко билоба в София, успях да посетя трите места на които ги засадихме. Намерих живи 14.75 Гинко: три пред Националния театър “Иван Вазов”, 1/2 на бул. “Евлоги Георгиев”, едно + 1/4 в началото на моста хотел “Хилтън” – “НДК”, и десет в Южен парк, зад Сити Център “София”. Оплевих поливните чаши на всички растения. Поправих оградките на някои. Успях да направя снимки на всяко от трите пред театъра.

Today, 25-th of April 2014, more than five years after the start up of the first  more significant planting of Ginkgo biloba in Sofia I managed to visit the three places where we have planted them. I found alive 14.75 Ginkgos: three in the garden in front of Ivan Vazov National theater, 1/2 at Evlogi Georgiev boulevard, one + 1/4 at the nearer to Hilton hotel side of the bridge connecting Hilton with the National Palace of Culture, and ten in the South Park, behind the Sofia City Center. I cleaned up the water beds of all the plants, reconstructed the fences around some of the plants and managed to make photos of the three Ginkgos in front of the Theater.