градска градина

Гинко дърветата в градската градина в София / Ginkgo trees in CityGarden in Sofia

Posted by | Uncategorized | One Comment

Градската градина в София е градинката пред Националния театър „Иван Вазов”.

bpb07430

В нея има група от три мъжки гинко дървета, засадени твърде близо едно до друго. Те са в района пред министерството на отбраната. Освен тези, които могат да се определят като гинко дърветата от старата генерация, там има засадени още три, засадени през 2008, гинко растения – гинко от новата генерация. За тях вече сте чели в тази статия. Гинко дърветата
не са с дебел ствол, а са издължени на височина, заради общата сянка на мястото, което се дължи на другите дървета, които са доста за площта там..

Това е втората група Гинко дървета, които открих в България след Гинко дървото в Пазарджик. И при това случайно. Но по това време вече имах гинко растение в саксия и за това лесно ги разпознах.

Снимката долу е направена при първата ми среща с Гинко дърветата в Градската градина – през пролетта на 2005 година, а снимката горе е от пролетта на тази година, 2014.

ginko

The CityGarden (in Sofia) is the garden in front of Ivan Vazov National Theater.

There is a group of three male Ginkgo trees in it, planted too close to each other. They are situated in front of the Ministry of Defense. Beside those, which could be described as the Ginkgo trees from the old generation, there are another three Ginkgos planted in 2008 – the Ginkgo plants from the new generation. You may be already have read about then in  this publication. TheGinkgo trees from the old generation don’t have tick trunks, but are visibly elongated, because of their shady position among the quite many surrounding trees.

This is the second Ginkgo group discovered by me in Bulgaria after discovering the Ginkgo tree in Pazardjik. And, on top of it, it was done by chance. But at this time I had already a potted ginkgo plant at home and it was easy for me to recognize the Ginkgos in the garden.

The picture below was made during first meeting with the Ginkgo threes in SofiaCity garden – in the spring of 2005, and the picture above is from the spring of this year, 2014.

Първото гинко дърво / The first Ginkgo tree

Posted by | Uncategorized | No Comments

bpb05370В градската градина в Пазарджик има няколко гинко дървета. Това е едното от тях. Това е първото гинко дърво, което съм виждала някога в живота си. Било е преди 1980 година. Тогава не съм знаела, че това е гинко дърво. Сега знам. И това е първото гинко дърво.

Сигурно знаете, че гинко дърветата са листопадни. През зимата не може да се прецени точно големината на дървото. Дърво е на възраст над 50 години.

 There are few Ginkgo trees in the Public garden of Pazardzhik. This is one of them. It is the first Ginkgo tree ever  seen by me in my life (in 1980). Then I didn’t know it was a Ginkgo tree. Now I know. And this is the first Ginkgo tree.

You probably know that Ginkgo trees are deciduous. It is difficult to decide precisely how big is the tree looking at photo made during the winter season. The tree is over 50 years old.