обществено пространство

Златна есен / Golden autumn

Posted by | Uncategorized | No Comments

3 гинко дървета, 2 блатни кипариса и две новозасадени гинко дърета през 2014 годин в Докторската градина, София, Октомври 2016.gb04650

3 Ginkgo trees, 2 Bald cypresses and three new Ginkgo trees planted in 2014 in the Docror’s garden, October 2016

Регрес / Regress

Posted by | Uncategorized | No Comments
gb07352

3 гинко дървета и 2 блатни кипариса, април 2014 / 3 Ginkgo trees and 2 Bald cypresses, April 2014

 

През есенно зимния сезон на 2014 беше правен ремонт на парка, известен като Докторска градина в София. В него се намират едни от най-старите гинко дървета в България.

In the autumn/winter season of 2014 a reconstruction work of the park known as The Docror’s garden was done. The oldest Ginkgo tree living in Bulgaria has been growing there.

gb07354

Трите останали гинко дървета след реконструкцията през 2014 / The three old Ginkgo trees left after the reconstruction in 2014

Дърветата в парка бяха 4. Но когато отвориха алеите за преминаване се оказа, че са останали само 3. Хора, които имат участие в реконструкцията на други части казват, че са премахвани само изсъхнали и болни дървета. Известно е, че гинко дървото няма болести. А как са познали кое е изсъхнало през зимния период – не знам. Останалите дървета са с много орязани клони. Но през пролетте много ясно се забеляза, че не са познали дори кои са сухите клони.

The (Ginkgo) trees in the park were 4. Suddenly when the doors of the park were opened after the reconstruction the trees left were 3. People who had participated in the reconstruction of other regions of the park were telling that they removed dead and sick trees. Everybody knows that Ginkgo is immune against sicknesses. And I don’t know how those people had recognized which tree was dead in that winter season. The 3 Ginkgos left are with heavily cut branches. But during the spring after it was quite clearly observable that the cutters had not recognized which branches were dead.

Дървото е било премахнато безследно.

The (Ginkgo) tree was removed without leaving any mark of it.

gb07356

Трите новозасадени гинко дървета през 2014 /  The three new Ginkgo trees planted in 2014

За сметка на премахнато са засадени нови 3 гинко дървета. Новите са почти толкова нагъсто засадени, както и предишните. Освен да мислят, че ще има умрели измежу тях.

gb08096

Четирите гинко дървета в Докторската градина през май 2007 / The four Ginkgo trees as they were in May, 2007

As for compensation of the removal 3 new Ginkgo trees were planted. They were positioned almost at the same density as the oldest. The people who had planted them maybe had thought that one or two ow the new planted Ginkgos will eventually die.

Регрес / Regress

Posted by | Uncategorized | No Comments

Когато дърветата поотраснат трудно се разбира разликата в дадено дърво между две години.

gb00253

Но може да настъпи и регрес.

Така се случи през есента на 2014. Според някои хора дървото в градската градина в Пазарджик е пострадало от буря и за това е орязано по този начин.

След орязването дървото е останало с една трета от клоните си спрямо предишния вид.

Надяваме се да оцелее.

Това е същото гинко дърво от снимката на сайта http://ginkg.org/ и също от статията Първото гинко дърво / The first Ginkgo tree.

It is difficult to discover the changes occurred two years later when you make observation of big Ginkgo tree.
In some cases regressive changes may take place.
As in the case described below which took place in 2014. According to some people this (Ginkgo) tree in the City Garden of Pazardjik at that time had suffered during a storm and for this reason soon after that it was castrated in such a way.
As a result the (Ginkgo) tree had left with a third of its branches only in comparison with the branches it had had two years before the incident (2012).
We hope it will survive.

A photo of this tree  appears in http://ginkg.org/, and a photo of the same tree was published in the paper The first Ginkgo tree.

Гинко дърветата в Поморие през 2014 / The Ginkgo trees in Pomorie in 2014

Posted by | Uncategorized | No Comments

Проектът за засаждане на гинко дървета в градска среда стартира през 2008 г

gb09120
Гинко дърветата на главната в Поморие
The /initial plot of/ Ginkgo trees on the main street of Pomorie

одина. Тогава на главната пешеходна улица са засадени 51 дървета. Може да видите порасналите дървета на горната снимка.

The project for planting Ginkgo trees in urban environment /in Pomorie/ has been started in 2008. During that year at the main street /in its pedestrian zone in the very centre of Pomorie/ were planted 51  /Ginkgo/ trees. You can see them /as of 2014/ on the photo above.

gb09128

Гинко дърветата на главната в застроената част в Поморие
The second plot of Ginkgo trees on the main street surrounded by buildings

 

През годините в по-застроената част на главната  бяха засадени още 25 гинко дървета, които също растат.

In the years following 2008 another 25 Ginkgo trees which thrive were planted on the same street at the west from the initial plot. In this part of the street on both sides of it are situated 3-4 store buildings.

Тази година в градината на квартала на Поморие са засадени още 8 дървета.

Some other 8 Ginkgo trees were planted this year /spring 2014/ in Saint George neighborhood of Pomorie.

gb09084

Гинко дърветата в градината на квартала в Поморие
The Ginkgo trees in the garden of Saint George neighborhood of Pomorie

Така общият брой дървета в общественото пространство на Поморие е 84.