София

Златна есен / Golden autumn

Posted by | Uncategorized | No Comments

3 гинко дървета, 2 блатни кипариса и две новозасадени гинко дърета през 2014 годин в Докторската градина, София, Октомври 2016.gb04650

3 Ginkgo trees, 2 Bald cypresses and three new Ginkgo trees planted in 2014 in the Docror’s garden, October 2016

Регрес / Regress

Posted by | Uncategorized | No Comments
gb07352

3 гинко дървета и 2 блатни кипариса, април 2014 / 3 Ginkgo trees and 2 Bald cypresses, April 2014

 

През есенно зимния сезон на 2014 беше правен ремонт на парка, известен като Докторска градина в София. В него се намират едни от най-старите гинко дървета в България.

In the autumn/winter season of 2014 a reconstruction work of the park known as The Docror’s garden was done. The oldest Ginkgo tree living in Bulgaria has been growing there.

gb07354

Трите останали гинко дървета след реконструкцията през 2014 / The three old Ginkgo trees left after the reconstruction in 2014

Дърветата в парка бяха 4. Но когато отвориха алеите за преминаване се оказа, че са останали само 3. Хора, които имат участие в реконструкцията на други части казват, че са премахвани само изсъхнали и болни дървета. Известно е, че гинко дървото няма болести. А как са познали кое е изсъхнало през зимния период – не знам. Останалите дървета са с много орязани клони. Но през пролетте много ясно се забеляза, че не са познали дори кои са сухите клони.

The (Ginkgo) trees in the park were 4. Suddenly when the doors of the park were opened after the reconstruction the trees left were 3. People who had participated in the reconstruction of other regions of the park were telling that they removed dead and sick trees. Everybody knows that Ginkgo is immune against sicknesses. And I don’t know how those people had recognized which tree was dead in that winter season. The 3 Ginkgos left are with heavily cut branches. But during the spring after it was quite clearly observable that the cutters had not recognized which branches were dead.

Дървото е било премахнато безследно.

The (Ginkgo) tree was removed without leaving any mark of it.

gb07356

Трите новозасадени гинко дървета през 2014 /  The three new Ginkgo trees planted in 2014

За сметка на премахнато са засадени нови 3 гинко дървета. Новите са почти толкова нагъсто засадени, както и предишните. Освен да мислят, че ще има умрели измежу тях.

gb08096

Четирите гинко дървета в Докторската градина през май 2007 / The four Ginkgo trees as they were in May, 2007

As for compensation of the removal 3 new Ginkgo trees were planted. They were positioned almost at the same density as the oldest. The people who had planted them maybe had thought that one or two ow the new planted Ginkgos will eventually die.

Гинко дърветата в градската градина в София / Ginkgo trees in CityGarden in Sofia

Posted by | Uncategorized | One Comment

Градската градина в София е градинката пред Националния театър „Иван Вазов”.

bpb07430

В нея има група от три мъжки гинко дървета, засадени твърде близо едно до друго. Те са в района пред министерството на отбраната. Освен тези, които могат да се определят като гинко дърветата от старата генерация, там има засадени още три, засадени през 2008, гинко растения – гинко от новата генерация. За тях вече сте чели в тази статия. Гинко дърветата
не са с дебел ствол, а са издължени на височина, заради общата сянка на мястото, което се дължи на другите дървета, които са доста за площта там..

Това е втората група Гинко дървета, които открих в България след Гинко дървото в Пазарджик. И при това случайно. Но по това време вече имах гинко растение в саксия и за това лесно ги разпознах.

Снимката долу е направена при първата ми среща с Гинко дърветата в Градската градина – през пролетта на 2005 година, а снимката горе е от пролетта на тази година, 2014.

ginko

The CityGarden (in Sofia) is the garden in front of Ivan Vazov National Theater.

There is a group of three male Ginkgo trees in it, planted too close to each other. They are situated in front of the Ministry of Defense. Beside those, which could be described as the Ginkgo trees from the old generation, there are another three Ginkgos planted in 2008 – the Ginkgo plants from the new generation. You may be already have read about then in  this publication. TheGinkgo trees from the old generation don’t have tick trunks, but are visibly elongated, because of their shady position among the quite many surrounding trees.

This is the second Ginkgo group discovered by me in Bulgaria after discovering the Ginkgo tree in Pazardjik. And, on top of it, it was done by chance. But at this time I had already a potted ginkgo plant at home and it was easy for me to recognize the Ginkgos in the garden.

The picture below was made during first meeting with the Ginkgo threes in SofiaCity garden – in the spring of 2005, and the picture above is from the spring of this year, 2014.

Засаждане на Гинко билоба в София: повече от пет години след старта / Ginkgo biloba planting in Sofia: more than five years after the start up

Posted by | Uncategorized | No Comments

Днес, 25.05.2014, повече от пет години след първото по-значимо засаждане на растения Гинко билоба в София, успях да посетя трите места на които ги засадихме. Намерих живи 14.75 Гинко: три пред Националния театър “Иван Вазов”, 1/2 на бул. “Евлоги Георгиев”, едно + 1/4 в началото на моста хотел “Хилтън” – “НДК”, и десет в Южен парк, зад Сити Център “София”. Оплевих поливните чаши на всички растения. Поправих оградките на някои. Успях да направя снимки на всяко от трите пред театъра.

Today, 25-th of April 2014, more than five years after the start up of the first  more significant planting of Ginkgo biloba in Sofia I managed to visit the three places where we have planted them. I found alive 14.75 Ginkgos: three in the garden in front of Ivan Vazov National theater, 1/2 at Evlogi Georgiev boulevard, one + 1/4 at the nearer to Hilton hotel side of the bridge connecting Hilton with the National Palace of Culture, and ten in the South Park, behind the Sofia City Center. I cleaned up the water beds of all the plants, reconstructed the fences around some of the plants and managed to make photos of the three Ginkgos in front of the Theater.